Začíná dvouletá stavba obchvatu Lukavce

| ,

Ve čtvrtek 11. března 2021 fakticky začíná stavba obchvatu městyse Lukavec na silnici II/128.

Kraj Vysočina za cca 2,5 km dlouhou novostavbu zaplatí 312,5 miliónu korun vč. DPH, z toho 60 miliónů korun se podařilo získat z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Stavba, jejíž přípravy trvaly dlouhých 13 let, bude probíhat dva roky. První auta budou moci obchvat využít už koncem léta 2022. Dodavatelem stavby je společnost Swietelsky stavební.   

„Stavba řeší přeložku silnice II/128 východně od městyse Lukavec. Součástí nového obchvatu, který respektuje současnou zástavbu obce i založení rybníků Loutovec, Pavlovec a Pazderák, budou tři úrovňové křižovatky a tři mosty. Dva z nich jsou navrženy jako železobetonová konstrukce, jeden jako přesýpaná konstrukce z vlnitého plechu. Nejdelší z nich bude dlouhý 58 metrů. Zajímavostí je i vybudování nové silniční meteorologické stanice u navrženého mostu přes Lukavecký potok,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a dopravy Miroslav Houška, který upozornil na nutnost odtěžení skalního zářezu v délce cca 450 m mimo jiné i pomocí trhaviny. Součástí stavby jsou také nutné přeložky vodovodu a kanalizace.

Už v následujících dnech začne dodavatel připravovat staveniště. Naplánováno je kácení dřevin a sejmutí ornice.

Stavba obchvatu Lukavce je součástí modernizace silnice II/128, která vede od Pacova přes Salačovu Lhotu a Lukavec až k hranicím se Středočeským krajem. Komunikace je důležitým silničním tahem v nejzápadnější části Kraje Vysočina a přispívá k napojení této oblasti na dálnici D1.

zdroj: Kraj Vysočina

© Televize Spolu, All Rights Reserved