Štítek: silnice

Točna a komunikace v Blansku na Hořicích dostaly nový povrch

BLANSKO – V místní části Hořice skončila rekonstrukce autobusové točny a téměř půlkilometrového úseku komunikace vedoucí k penzionu U Strakatého koně. Na investici se spolu s městem Blanskem finančně podílelo statutární město Brno, které v lokalitě vlastní část pozemků.

„Důvodem rekonstrukce komunikace byl její technický stav. Nosnost vozovky totiž neodpovídala zvýšené intenzitě dopravy v důsledku těžby dřeva. Komunikace slouží jako hlavní příjezdová cesta do přilehlých lesních ploch, na kterých hospodaří Lesy města Brna. Komunikace je nyní dimenzována na těžkou lesní techniku, která může mít hmotnost až 48 tun,“ uvedla vedoucí odboru správy a rozvoje města Petra Skotáková.

Práce začaly letos v létě. Během stavby bylo nutné přesunout zastávku autobusů hromadné dopravy na parkoviště na začátku Hořic. Průjezd obcí v místech oprav byl omezen.

Během rekonstrukce točna autobusů i komunikace v délce 470 metrů dostaly nové podkladové vrstvy a finální asfaltobetonový povrch. Kolem silnice jsou položené nové obrubníky. Nový je chodník a dláždění v části u točny autobusů a tři výhybny.

zdroj: Město Blansko

Na modernizaci silnice II/130 z Golčova Jeníkova směr D1 přispějí evropské fondy

Na konci března začaly stavební práce na stavbě II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část III. Konkrétně se jedná o rekonstrukci silnice v nezastavěném území v délce cca 1,8 km mezi křižovatkou se silnicemi na Číhošť a Vlkanov a odbočkami na Nezdín a Prosíčka.

Staveniště bylo předáno v minulém týdnu a firma nyní provádí kácení stromů. To může pro řidiče znamenat dočasného dopravního omezení u konkrétního pracovního místa, s úplnou uzavírkou se pak počítá na přelomu dubna a května. Pro řidiče se silnice opět otevře 31. října 2021.   

Součástí prací na komunikaci je rozšíření silničního tělesa a vozovky na návrhovou kategorii S7,5/60, úprava dvou směrových oblouků, stavební úpravy křižovatek i úpravy stávajících sjezdů a vybudování jednoho nového sjezdu. Kromě toho bude vytvořen nový autobusový záliv s nástupištěm. Firma provede také úpravy odvodnění silnice rekonstrukcí stávajících propustků i vybudováním nového propustku a pročištěním příkopů. Celý modernizovaný úsek bude následně doplněn výsadbou stromů a keřů. Součástí stavby jsou i dopravně inženýrská opatření a definitivní dopravní značení.

Stavba II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část III
Zprovoznění stavby k 31. 10. 2021, dokončení stavby do 30. 6. 2022.
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.
Stavba je spolufinancována z EU.
Náklady stavby: celkové náklady projektu by měly dosáhnout 36 milionů korun, předpokládaná výše dotace z Integrovaného regionálního operačního programu je 32 milionů korun

zdroj: Kraj Vysočina
foto: ilustrační

Olomoucký kraj zprůjezdní sesunutou silnici u Hanušovic

HANUŠOVICE – Olomoucký kraj začal s opravou silnice II/369 u Hanušovic. Její část se sesunula do koryta Moravy letos v únoru, komunikace kvůli tomu byla uzavřena. Jde o důležitou dopravní tepnu na severu regionu a jejím zprůjezdněním se řidičům uleví.

„Jedná se o provizorní opravu do doby, než se podaří celý úsek nově vybudovat. Po provizorní opravě bude silnice průjezdná jedním jízdním pruhem,“

MICHAL ZÁCHA, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast dopravy

Náklady na provizorní opravu cesty a její zprůjezdnění budou činit zhruba tři milióny korun s tím, že hotovo má být nejpozději do konce června. Jednosměrný provoz budou na místě řídit semafory.

„Dobrou zprávou je, že průjezd nebude omezen tonáží. To znamená, že po provizorně opravném úseku budou moci projíždět osobní i nákladní auta,“

MICHAL ZÁCHA, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast dopravy

Olomoucký kraj zároveň připravuje kompletní opravu dané části vozovky. Ta bude technologicky mimořádně náročná – počítá totiž s vybudováním úplně nové části komunikace a zajištěním svahu nad silnicí i koryta řeky.

zdroj: Olomoucký kraj
foto: ilustrační

Do oprav silnic v Olomouckém kraji letos půjde více peněz

OLOMOUCKÝ KRAJ – Správa silnic Olomouckého kraje letos počítá s opravami vozovek nižších tříd za desítky miliónů korun. Zimní sezóna, která končí v březnu, se na jejich stavu dramaticky podepsala. Například únorové náklady na zimní údržbu byly z pohledu krajských silničářů dvakrát vyšší než činí dlouhodobý průměr.

„Na vysprávky silnic je letos v rozpočtu vyčleněno jednaosmdesát miliónů korun, což je o pět miliónů více než vloni.“

MICHAL ZÁCHA, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast dopravy

„Na vysprávky silnic je letos v rozpočtu vyčleněno jednaosmdesát miliónů korun, což je o pět miliónů více než vloni. Opravy silnic se naplno rozjedou s nárůstem denních teplot. Správě silnic letos pomůžou dvě nové vysprávkové soupravy na cestmistrovství v Přerově a ve Zvoli,“ uvedl Michal Zácha, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast dopravy.

Nová technika i navýšený rozpočet se letos budou silničářům určitě hodit. Zima totiž zanechala na silniční síti v Olomouckém kraji hluboké stopy, a to doslova. Na Šumpersku a Jesenicku evidují cestáři 140 kilometrů výrazně poškozených cest, výtluky je poseta například i silnice II/150 na Prostějovsku nebo III/01857 na Přerovsku.

„S náročným průběhem zimy souvisí také náklady na zimní údržbu. Ty byly letos podstatně vyšší než v minulých letech.“

MICHAL ZÁCHA, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast dopravy

„S náročným průběhem zimy souvisí také náklady na zimní údržbu. Ty byly letos podstatně vyšší než v minulých letech. Bez započítání března se spotřebovalo 14 541 tun posypového materiálu, což je nejvíce od roku 2013. Jen v únoru činily náklady na údržbu silnic 43 miliónů korun,“ dodal Zácha

Správa silnic Olomouckého kraje se stará o více než tři tisíce kilometrů vozovek. Zimní údržbu komunikací prvních tříd včetně exponované cesty přes Červenohorské sedlo zajišťuje konsorcium soukromých firem.

zdroj: Olomoucký kraj
foto: ilustrační

Přes 350 milionů pošle Jihomoravský kraj na opravu silnic

Celkem 15 rekonstrukcí mostů, z nichž drtivá většina je ve špatném nebo havarijním stavu, a čtyři další investiční akce hodlá kraj financovat z prostředků, které letos obdrží z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Využití finančních prostředků SFDI na financování silnic II. a III. třídy v JMK v roce 2021 schválila rada kraje na své středeční schůzi (10. února 2021).

„V letošním roce poskytne Státní fond dopravní infrastruktury ze svého rozpočtu krajům na financování silnic II. a III. třídy finanční prostředky v celkové výši 4 miliardy korun. Z toho na Jihomoravský kraj připadne 279,839 milionu. Jejich příjemcem bude krajská Správa a údržba silnic,“ vysvětluje radní pro oblast dopravy Jiří Crha. Jak dodal, celkové předpokládané náklady všech akcí (včetně započítané finanční rezervy) v roce 2021 jsou 355,718 milionu (vč. DPH). Finančně nejnáročnější bude oprava mostu II/414 Drnholec – Mikulov (ev. číslo 414-007), která přijde na 58 milionů korun (vč. DPH).

„V letošním roce stát prostředky SFDI závazně přislíbil hned z kraje roku, dá se tak s nimi efektivněji plánovat. Na druhou stranu ještě lepší by byl víceletý rámec, abychom mohli prostředky SFDI směřovat více do rekonstrukcí, a naopak prostředky kraje zejména do oprav a údržby. Jde o to, aby se zejména mosty udržely v lepším stavu bez nákladných rekonstrukcí,“ uvedl Jiří Crha.

„Akce nemusíme uskutečnit všechny, zahajování pozdějších bude záviset na průběhu zadávacích řízení a postupu dříve zahájených akcí. To vše s ohledem na výši průběžně čerpaných finančních prostředků. Některé akce přecházejí z minulého období – kraj je zahájil již v roce 2020,“ dodal radní Crha.

zdroj: Jihomoravský kraj

© Televize Spolu, All Rights Reserved