Štítek: Blansko

Blanenští strážníci mají nový radar na měření rychlosti vozidel

BLANSKO, 4. července 2023 – Blanenští strážníci kontrolují dodržování rychlosti aut ve městě pomocí nového radaru. Moderní laserový přístroj nahradil původní měřič z roku 2006, který už nevyhovoval současným požadavkům. S novým radarem městští policisté dohlížejí na ukázněnost řidičů na předem stanovených místech v různých částech Blanska.

„Strážníci měří rychlost v různou denní dobu nepravidelně v úsecích, které byly stanoveny v součinnosti s Policií ČR, což vyžaduje zákon o provozu na pozemních komunikacích,“ vysvětlil ředitel blanenské městské policie Martin Lepka.

Konkrétně se jedná o tato místa: Těchov – silnice III/37440, Obůrka – silnice III/37441, Češkovice – místní komunikace mezi zastávkami BUS, Lažánky – silnice II/379, Olešná – silnice III/37937, Dolní Lhota – silnice III/37435.

Měření strážníci neprovádí v místech bez domovní zástavby, nebo v blízkosti začátku nebo konce obce. Vozidlo, které překročí povolenou rychlost, je ihned hlídkou zastaveno a přestupek je projednán s řidičem.

Výše pokuty se odvíjí od naměřené rychlosti, nejnižší částka do 1000 korun je u překročení rychlosti do 20 km/h v obci, částka do 2500 korun je pak v pásmu překročení rychlosti o 20 km/h do 40 km/h v obci a nad tuto hranici se již přestupek neřeší na místě a oznamuje se správnímu orgánu, neboť přestupci se podle zákona ukládá i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel). Na tyto přestupky pamatuje i bodový systém, který oceňuje toto protiprávní jednání 2, 3 nebo 5 body podle uvedené míry překročení rychlosti.

Ruční laserový měřič rychlosti LTI20/20 Trucam II amerického výrobce Laser Technology, Inc. umožňuje ruční nebo automatické měření v různých módech, foto a videozáznam v HD kvalitě, měření ve dne i v noci, má rychlé, přehledné a jednoduché uživatelské ovládání, zabezpečená data, atd.. Nákup nového přístroje vyšel na 418 tisíc korun.

zdroj: Město Blansko

Přípravy stavby cyklostezky mezi Blanskem a Adamovem mají zelenou

Přípravy stavby cyklostezky mezi Blanskem a Adamovem mají zelenou. Představitelé kraje ve středu 14. června podepsali smlouvu na zpracování dokumentace pro stavební povolení, realizaci stavby a inženýrskou činnost spočívající ve vyřízení povolení ke stavbě.

#televizespolu #tvspolu #blansko #adamov #cyklistika

Blansko se konečně dočkalo komfortního mostu

Od pátku 21. dubna už definitivně slouží lidem nové přemostění v Blansku. Auta po něm provizorně jezdí od Vánoc, ale nyní se definitivně otevřelo nejen pro motoristy, ale i pro pěší. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších Jihomoravských staveb.

#televizespolu #tvspolu #blansko #jihomoravskykraj #doprava #most

Rybáři se v Blansku bavili až do ranních hodin

Rybářům se říká tiší blázni, ale v sobotu 11.února to v Dělnickém domě v Blansku tak rozhodně nebylo. Uskutečnil se zde totiž Rybářský bál a všichni příchozí se výborně bavili.

#televizespolu #tvspolu #rybari #blansko #ples #tanec

Nemocnice Blansko chystá modernizaci

BLANSKO, 2. února 2023 – Postupnou modernizaci a velké stavební úpravy, které přinesou zefektivnění provozu i lépe dostupnou lékařskou péči, připravuje Nemocnice Blansko. Plán investičního rozvoje představilo vedení Nemocnice Blansko blanenským zastupitelům jako Generel rozvoje a rekonstrukce. Návazné investice jsou rozložené do příštích 15 let. Zvýšit mají komfort pacientům i personálu. Se zahájením prací počítá i vedení města v programovém prohlášení koaličních stran na období 2022 – 2026.

„Aby mohla Nemocnice Blansko udržet pro občany města i všechny pacienty ze spádového území stávající rozsah péče, musí být nemocnicí konkurenceschopnou a musí splňovat nároky na nemocnici 21. století. Nemocnice musí být vybavená moderní zdravotnickou technikou na nejvyšší medicínsko-technické úrovni. To se jí daří, nákladnou zdravotnickou techniku pořizuje nemocnice primárně ze svých vlastních zdrojů, potažmo využívá různých dotačních titulů. Nyní je ale třeba přizpůsobit aktuálním potřebám také organizaci jednotlivých oddělení a jejich logickou návaznost, včetně urgentního příjmu, na něj by mělo být vše napojeno,“ uvedl starosta Jiří Crha.

Plán rozvoje zdravotnického zařízení, které patří městu Blansku, je rozdělený do několika etap. Výhled je připravený na následujících patnáct let, dílčí části je ale možné v případě potřeby přesouvat podle aktuální dostupnosti finančních prostředků, případně na základě vypsání dotačních titulů.

Proč nemocnice potřebuje dlouhodobý plán na rekonstrukci? Vnitřní uspořádání jednotlivých oddělení nemocnice v současné době již nevyhovuje potřebám pacientů ani personálu, protože byla budována na základě požadavků na zdravotní péči, jaké byly před několika desetiletími. Medicína se však vyvíjí a dnes již klade jiné nároky na prostor, vybavení i bezpečnost.

Oddělení, která by měla být v těsné blízkosti, jsou nyní rozmístěna na více podlažích. „Je nezbytné, aby jednotlivá oddělení na sebe logicky navazovala, aby se zkrátily přesuny pacientů a personálu a kvalifikovaný personál byl lépe využíván k potřebným činnostem. To povede k lepší organizaci a efektivitě práce a tím i k výraznému snížení nákladů na provoz,“ ujišťuje ředitelka Nemocnice Blansko Vladimíra Danihelková.

Součástí dlouhodobých plánů je i výstavba nového urgentního příjmu. Aby však veškeré stavební úpravy mohly proběhnout za plného provozu celé nemocnice, je nutné nejprve vybudovat tzv. rotační jednotku v nástavbě pátého nadzemního podlaží budovy A.

„Projekt je nastavený tak, že se budou do prostor této rotační jednotky postupně přesunovat jednotlivá oddělení, která se v dané době budou rekonstruovat. Nebude se tak muset žádné oddělení kvůli stavebním pracím uzavírat,“ vysvětluje místostarostka Lenka Dražilová, která má oblast zdravotnictví ve své gesci.

Po ukončení rekonstrukce budou prostory rotační lůžkové jednotky využity pro lékařské pokoje, pracovny primářů, zasedací a konferenční místnost, případně skladovací prostory, šatny apod.

„Co se týká rotační jednotky, máme vypracovanou studii a připravujeme výběrové řízení na projektanta. Pro vybudování nového urgentního příjmu máme v této chvíli vyřízeno stavební povolení a čekáme na vypsání dotace z Evropských fondů. K tomu by mělo dojít v průběhu první poloviny letošního roku,“ doplnila ředitelka nemocnice.

Generel myslí také na zajištění většího komfortu pacientů na lůžkových odděleních. Změny počítají se snížením počtu pacientů na pokojích a zvýšením hygienického standardu. Společné koupelny na chodbách by tak měla nahradit sociální zázemí přímo na pokojích. V neposlední řadě je součástí investic také snížení energetické náročnosti budov a vybudování důstojného zázemí pro personál.

Myšlenka vytvořit strategický materiál vznikla už v roce 2018, koronavirová pandemie ovšem veškeré práce na něm zastavila. Intenzivní práce na projektu pak začaly koncem roku 2021. S plánem investičního rozvoje vedení nemocnice seznámilo na sklonku loňského roku také blanenské zastupitele, kteří jej vzali na vědomí. 

zdroj: Město Blansko / Nemocnice Blansko

Blansko ocenilo nejlepší sportovce roku 2022

Dělnický dům v Blansku se v sobotu 21. ledna zaplnil lidmi. Pánové měli na sobě minimálně oblek a dámy krásné večerní šaty. Uskutečnila se zde tradiční sportovně společenská akce.

#televizespolu #tvspolu #blansko #sport #news #zpravodajstvi #reportaz #jihomoravskykraj

Dětské hřiště na Palavě v Blansku doplnily nové herní prvky

BLANSKO, 27. prosince 2022 – Dětské hřiště v rekreační oblasti Palava v Blansku doplnily nové herní prvky a došlo také na opravu těch stávajících. Záměrem je propojit dvě části plochy v jeden celek. Děti si tak mohou užít například dřevěné houpačky nebo žebřík.

V rámci projektu revitalizace rekreační oblasti Palava došlo k rozšíření dětského hřiště nad restaurací Myslivna. „Jedním z cílů bylo propojit horní a spodní část hřiště, v kopci mezi nimi přibyly šlapáky a žebřík z akátového dřeva. Ve spodní části nahradily dřevěné obruby okolo herních prvků a pískoviště původní betonové,“ vysvětlila vedoucí oddělení správy a rozvoje města Blansko Petra Skotáková.

Kvůli bezpečnosti byl odstraněn také původní kamenný vodní prvek ve spodní části hřiště a povrch okolo se dorovnal. Současně přibyly dvě dřevěné houpačky a kovová točidla. Některé dokončovací práce v okolí herního prvku maják zahrnující nové nátěry, proběhnou na jaře příštího roku.

Veškeré opravy a doplnění herní plochy zajišťuje firma hřiště.cz a jsou součástí revitalizace rekreační oblasti Palava. Během ní bylo vybudováno například workoutové hřiště na terase pod minigolfem.

zdroj: Město Blansko

© Televize Spolu, All Rights Reserved