Štítek: bioodpad

Začíná sběr bioodpadu v Brně

BRNO – Hnědé popelnice na biologicky rozložitelný odpad jsou už pod střechou. Do areálu městské svozové a úklidové společnosti SAKO Brno bylo navezeno 1 000 kusů biopopelnic. Nyní je ve firmě vybavují vysvětlujícími samolepkami a od pondělí 12. dubna je začnou rozvážet do jednotlivých městských částí.

„Hnědé popelnice budou umístěny ve vybraných kontejnerových hnízdech.“

PETR HLADÍK, 1.náměstek primátorky Města Brna

„Samy městské části si rozhodly, kolik přesně hnědých popelnic chtějí a kam přesně je umístí. Svoz bioodpadu bude probíhat jednou týdně. Chceme tímto krokem zvýšit podíl tříděného odpadu ve městě. Díky získané dotaci jsme mohli pořídit 1000 hnědých popelnic o objemu 240 litrů a 35 velkoobjemových kontejnerů o objemu 15 tisíc litrů. Obyvatelům Brna to umožní pohodlně třídit kuchyňský odpad rostlinného původu,“ zdůrazňuje Petr Hladík, 1. náměstek primátorky.

„Množství bioodpadu každým rokem roste.“

FILIP LEDER, předseda představenstva, SAKO Brno

„Jen na našich sběrných střediscích se jich za loňský rok shromáždilo více než 3,5 tisíce tun, což je nárůst o třetinu za posledních pět let. Proto je nutné, aby město přistupovalo ke sběru bioodpadu více systematicky než dosud,“ upozorňuje Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno.

Filip Leder upozorňuje, že popelnice na bioodpad nebudou primárně sloužit pro sběr zahradního odpadu, pro ten jsou v Brně k dispozici sběrná střediska odpadu či sběrové víkendy během vegetačního období, kdy bioodpad ze zahrad lze ukládat do přistavených velkoobjemových kontejnerů. „Pro majitele kompostérů zůstává domácí kompostování stále tím nejlepším způsobem, jak nakládat s vlastním bioodpadem, domácí kompostování a zapravování vzniklého kompostu přímo do půdy. Je to maximálně ekologické, odpadají náklady na dopravu odpadu a kompost obohacuje půdu přímo v lokaci vzniku bioodpadu,“ dodává Filip Leder. V Brně proběhly již čtyři cykly zápůjček domácích kompostérů, během nichž bylo od roku 2013 distribuováno 7 000 kusů kompostérů.

Město Brno patří díky propracovanému systému 37 sběrných středisek odpadu, cirkulárními projekty REUSE a RENAB mezi lídry oběhového hospodářství v republice, co se efektivity a dostupnosti pro občany týče.

zdroj: SAKO Brno

© Televize Spolu, All Rights Reserved