Štítek: bazén

Nad bazénem ve Vyškově vymění světla a zamezí tak poruchám

VYŠKOV – Jsou odolná vůči plynnému chloru a vysoké vlhkosti. Nových speciálních LED svítidel se dočká pětadvacet metrů dlouhý plavecký bazén Aquaparku Vyškov. Město, respektive jeho příspěvková organizace Správa majetku města Vyškova, si od kroku slibuje i úsporu elektrické energie.

K výměně osvětlení nad plaveckými drahami dochází v těchto dnech. Správa majetku volí svítidla navržená speciálně pro splnění vysokých požadavků na osvětlení bazénových zařízení. „Bavíme se o šetření elektrickou energií, ale rovněž o úspoře při neustálých opravách starých světel. Vlivem prostředí a náročnosti provozu dochází ke korodování a poruchám celého systému. Při revizních kontrolách či kontrolách hasičů nejsme schopni splnit některé jejich požadavky, protože náhradní díly se již nevyrábí. Zejména kryty světel či výbojky,“ vyjmenoval Jaroslav Hastík, ředitel Správy majetku města Vyškova, pod kterou aquapark spadá.

Výměna se týká 18 kusů osvětlovacích těles. Nejvýhodnější nabídku předložila společnost HXK ELEKTRIK z Tučap, cena přesáhne 1,1 milionu korun. Stávající osvětlení aquaparku pochází z roku 2000, tedy z doby jeho výstavby.

Větší část celého systému je v provozu značnou část dne. „Je to samozřejmě nutné jak z hygienického, tak i bezpečnostního hlediska. Nicméně nová svítidla nám umožní větší variabilitu. Dosud jsme prostě naráz zapnuli dvě řady světel, nově se můžeme víc přizpůsobovat světelným podmínkám,“ ocenil ředitel.

Při výměně musí rovněž dojít k úpravě stávajících konstrukcí podhledů a doplnění nových. „Výměna proběhne použitím speciální plošiny, která umožní i instalaci nad bazénem. LED světla budou mít nižší příkon než světla stávající, zároveň dojde k úspoře při spotřebě materiálu. A nesmíme zapomínat na to, že se svým způsobem zvýší i komfort návštěvníků,“ poznamenal vyškovský místostarosta Roman Celý.

Na energie myslí vedení aquaparku dlouhodobě. Například v loňském roce započala postupná obměna jednotlivých částí vzduchotechniky. Stěžejní roli sehrálo její stáří, kromě snížení výdajů na údržbu ale výměna přinese právě i snížení energetických nákladů.

zdroj: Město Vyškov

Město Znojmo už má jasno, kdo a za kolik postaví nový krytý bazén v Louce

ZNOJMO – Rada města Znojma podnikla další důležitý krok v cestě za realizací dlouhodobě plánované výstavby krytého plaveckého bazénu. Na svém zasedání v pátek 23. dubna schválila výsledek otevřeného několikaměsíčního výběrového řízení na zhotovitele jeho výstavby.  Ze tří přihlášených zájemců podalo cenově nejvýhodnější a zároveň vítěznou nabídku Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo – IMOS Brno, a.s.; Metrostav DIZ s.r.o. Náklady na výstavbu bazénu vyčíslilo na celkovou výši 285 miliónu korun bez DPH.

„Pokud bude vše probíhat standardně a nebudou vzneseny námitky směrem k výsledku výběrového řízení či celému projektu, prvním krokem, který uskutečníme, bude podpis smlouvy se zhotovitelem. V návaznosti můžeme začít řešit zahájení stavebních prací. Podařilo se nám již získat dotaci ve výši deseti milionů z Jihomoravského kraje a o další jsme požádali Národní sportovní agenturu. Odhadujeme, že výstavba bude trvat zhruba dva roky, během této doby máme dostatek času na projednání, jak naložíme s budovou stávajících městských lázní. Plánujeme, že do tohoto rozhodnutí zapojíme i veřejnost,“ říká starosta Jakub Malačka.

O projektu krytého bazénu
Podoba krytého bazénu byla vytvořena na základě potřeb veřejnosti. Bazén musí zajistit kapacity pro povinnou výuku plavání žáků základních škol nejen ze Znojma, ale z celého regionu. Krytý bazén bude také sloužit pro trénink znojemských plaveckých oddílů.

„V současné době se školy na povinné plavecké lekce do městských lázní dopravují různými způsoby. Některé mají bazén v docházkové vzdálenosti, jiné si musí zařídit do místa dopravu. Dojezdová vzdálenost mezi stávajícími lázněmi a budoucím novým krytým bazénem je přibližně deset minut. Po konzultaci s řediteli základních škol víme, že výstavba nových lázní pro ně není žádný zásadní problém a této změně se snadno přizpůsobí. Město počítá také s tím, že zvýší frekvenci autobusové dopravy, aby spoje jezdily na ulici Melkusova častěji, zajistí se tím větší dopravní frekvence a návštěva této lokality bude pro obyvatele dostupnější. Lidé budou moci bazén využívat celoročně,“ říká místostarosta pro školství Jan Grois.

Návštěvníci budoucího krytého bazénu se mohou těšit na bazénovou halu, plavecký bazén s osmi dráhami, relaxační bazén, dětské brouzdaliště, různé druhy saun, vířivku, Kneippův chodník a spousty dalších prvků, které moderní wellness centra obsahují. Systém vstupenky bude fungovat na principu elektronického náramku. Bude možné přecházet mezi vnitřním a venkovním areálem, občerstvit se a při odchodu návštěvník uhradí svojí útratu na pokladně.

„Z výběrového řízení jsme vybrali firmu s nejnižšími náklady na výstavbu. Abychom však měli jistotu, že cena je adekvátní, nechali jsme také srovnat investiční náklady realizovaných bazénů v Litomyšli a Žďáru nad Sázavou s náklady, které nabídla vítězná stavební firma městu Znojmu. S ohledem na nárůst cen ve stavebnictví srovnání ukázalo, že náklady jsou v porovnání s těmito městy buďto srovnatelné nebo dokonce nižší. Jednoznačně to tak ukazuje, že město dobře připravilo otevřené výběrové řízení“, doplňuje starosta Jakub Malačka.

Bazén v Litomyšli realizace 2010, cena za 1 m3 v přepočtu na rok 2021 11.030 Kč/m3

Bazén ve Žďáru nad Sázavou realizace 2014, cena za 1 m3 v přepočtu na rok 2021 9.579 Kč/m3

Bazén ve Znojmě, cena za 1 m3 10.798 Kč/m3

Výhodnost lokality v Městské plovárně Louka potvrdila komparativní analýza

Klíčovými výhodami varianty v areálu plovárny Louka  jsou výrazně vyšší připravenost projektu s platným stavebním povolením a hotovým prováděcím projektem stavby, nižší předpokládané investiční náklady a dřívější zahájení provozu krytého plaveckého bazénu, možnost využití existujícího provozně-technologického zázemí Městské plovárny Louka včetně dalších synergií pří společném provozu a údržbě celého areálu (což má za následek nižší provozní náklady) a podpora rozvoje území v okolí Louckého kláštera s významným rozvojovým potenciálem z pohledu volnočasové nabídky pro místní obyvatele a návštěvníky města Znojma.

Komparativní analýza je kompletně dostupná na webu města i Zdravého města Znojma.

zdroj: Město Znojmo

© Televize Spolu, All Rights Reserved