Nový kamerový bod bude ve Znojmě dohlížet na Divišovo náměstí

ZNOJMO – Na bezpečí ve Znojmě dohlíží kamerový systém. V letošním roce chystá Městská policie Znojmo další etapu jeho rozšíření a modernizace. První kamerový bod bude doplněn na Divišovo náměstí.

V současné době je ve městě již 32 kamerových bodů. „Bezpečnost obyvatel je naší prioritou. Kamerový systém pomáhá při efektivitě řešení různých situací, nejen městské policii, ale i ostatním bezpečnostním složkám. Lokalitu pro umístění nového kamerového bodu vytipovala Městská policie ve spolupráci s Policií ČR,“ říká starosta města Znojma Jakub Malačka.

„Vždy vybíráme lokality, kde je přítomnost kamer potřebná, a to jak z hlediska prevence kriminality, tak z jiných sociálně patologických jevů. Jejich účelem je také zvýšení objasněnosti protiprávních činů. Hlídka díky kamerovému systému získává přesný popis události včetně popisu pachatelů,“ uvedl Petr Hladký, ředitel Městské policie Znojmo.

Kamerový bod bude obsahovat 4 kamery. Jedna kamera bude otočná s pokročilou technologií, která dokáže dané místo přiblížit až 30krát. Další tři kamery budou statické s analytickými funkcemi. Kamera zvládne zabírat nejen Divišovo náměstí, ale také část Horního náměstí. Náklady na rozšíření kamerového systému o tento bod budou ve výši 421 000 korun.

Bližší informace o Městském kamerovém dohlížecím systému naleznete na webu www.znojmocity.cz v záložce Městská policie Znojmo.

© Televize Spolu, All Rights Reserved