Štítek: Senior

Otevření nového Domova pro seniory v Hustopečích

HUSTOPEČE – Po 19 měsících stavebních prací se v pátek 17. června 2022 otevřel nový Domov pro seniory v Hustopečích.

Domov je situován na okraji města s výbornou dopravní dostupností. Přiléhá k němu poliklinika, krajská nemocnice a také velké městské parkoviště. Zařízení s 52 lůžky ubytuje první klienty ve druhé polovině července. Celý projekt včetně vnitřního vybavení vyšel na 130 milionů korun. 

Projekt byl realizován v rámci dotačního programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“ vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí, na pozemku ve vlastnictví Jihomoravského kraje.

„Tato jedna z největších krajských investic byla nezbytná s ohledem na stárnutí populace v kraji. V blízkém okolí žádné podobné zařízení není. Nejbližší je v Břeclavi. Podařilo se nám navýšit kapacity služeb, které nabídnou seniorům veškerou potřebnou péči,“ sdělil jihomoravský hejtman Jan Grolich.

„V Hustopečích otevíráme službu domov se zvláštním režimem, která je primárně určena pro seniory trpící nějakou formou demence. Ti potřebují velkou míru podpory a pomoci ze strany personálu, proto nastavíme kvalitu služby tak, abychom budoucím klientům a klientkám, kteří nemohou žít doma s podporou rodiny a terénní péče, umožnili dožít důstojně právě v krajském zařízení. Kapacita zařízení je 52 lůžek, z toho 14 jednolůžkových a 19 dvoulůžkových pokojů. Věřím, že zde najdou místo lidé, kteří sociální službu tohoto typu opravdu potřebují,“ uvedla radní pro oblast sociální a rodinné politiky Jana Leitnerová.

Kromě jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů zde uživatelé najdou také společenské místnosti, jídelnu a odpočinkové zóny. Chybět nebude ani vlastní kuchyně, prádelna, kadeřnictví či pedikúra.

„Mít příležitost podílet se na zrodu nového domova pro seniory se zvláštním režimem je pro mě velká výzva a současně je to nesmírně obohacující a smysluplná práce. Věřím, že společně s novým týmem zajistíme kvalitní péči a důstojný život našim budoucím klientům. Domov s menší kapacitou nám dává možnost vytvořit domácí rodinné prostředí s dobrou komunikací a důrazem na individuální přístup ke každému klientovi,“ řekla ředitelka Domova pro seniory Hustopeče Alice Lužová.

Vedení domova nyní eviduje 97 žádostí na ubytování seniorů, v rodinách žadatelů probíhají sociální šetření. Podle ředitelky Lužové budou lůžka obsazena v druhé půlce července, předtím je ještě nutné zapsat objekt do katastru nemovitostí a registrovat danou sociální službu. 

Stavba je architektonicky navržena jako kvádr s orientací podélné osy jih – sever. Orientace jednotlivých pokojů i ostatních provozů je na východ a na západ. Objekt je podsklepený se čtyřmi nadzemními podlažími.

Čtvrté podlaží tvoří menší střešní nástavbu s přejezdy výtahů, strojovnou vzduchotechniky a náhradním zdrojem elektrické energie. V podzemním podlaží a v 1.NP objektu jsou prostory pro služby, zdravotní provozy, administrativa, centrální prádelna, šatny, denní místnost zaměstnanců, varna a jídelna. V těchto podlažích je rovněž umístěna většina skladů, garáž pro dva automobily a zahradní techniku a prostory pro tříděný i komunální odpad. Ve 2.NP, 3.NP a části 1.NP se nacházejí pokoje klientů a společenské místnosti.

V lůžkové části 1.NP, 2.NP a 3.NP jsou dva výtahy. Jeden osobní a jeden lůžkový, evakuační.  V prostoru zázemí gastroprovozu je osobonákladní výtah zajišťující propojení mezi podzemním podlažím a 1.NP s varnou a jídelnou.

„Střechy objektu jsou ploché s tepelnou izolací i spádovou vrstvou z pěnového polystyrénu a hydroizolací z asfaltových modifikovaných pásů. Je zde realizována i střešní terasa s pergolou a vegetační zahradou. Zdrojem tepla jsou pak dva stacionární kondenzační plynové kotle. Součástí stavby bylo i vybudování vnitroareálové komunikace a 16 parkovacích stání,“ doplnil Vladimír Šmerda, radní pro oblast investic.

zdroj: Jihomoravský kraj

V Brně v ulici Pod Nemocnicí se propojí generace

Někdejší Mateřská škola Pod Nemocnicí v brněnských Bohunicích prošla výraznou změnou. Kompletně zrekonstruovaná budova se rozšířila o nástavbu a kromě dětí docházejících do školky přivítá i  obyvatele z řad seniorů. Pro ně tu vznikly nejen byty, ale i společenský prostor.

#televizespolu #tvspolu #reportaz #Brno #Bohunice #skolka #seniori

© Televize Spolu, All Rights Reserved