Štítek: Pražská bible

Pražská bible se vrátila na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity

BRNO – Filozofická fakulta MU v Brně má ve svém depozitáři starých tisků Pražskou bibli, knihu z roku 1488. Zrestaurovaný svazek se do Brna vrátil po více než roce a je nejstarším svazkem ve sbírce fakulty. Obsahuje iluminované iniciály se zlacenými detaily.

Citlivé zásahy reflektující aktuální trendy v restaurování provedl Ateliér restaurování Univerzity Pardubice. Odborníci pod vedením Ivana Kopáčika v knize záměrně nechali některé nedostatky, jako například vystřižené iluminace. Podle Kopáčika to reflektuje „život“ knihy. Součástí restaurátorského zásahu byla i výroba ochranného obalu knihy. Mezi 500 let starými nečistotami a fragmenty byly např. záložky, stébla trávy, hmyz a peříčka.

Spolu s Pražskou biblí patří k unikátním položkám v depozitáři filozofické fakulty také Melantrichova bible, Islandský slovník či kuchařka datovaná v rozmezí let 1780–1800. Byla vytištěná v Olomouci a v Brně. Melantrichova bible je nejvýznamnějším vydáním bible v renesančních Čechách. Všechny staré tisky jsou na filozofické fakultě uloženy ve speciální místnosti s hlídanou teplotou a vlhkostí. Přístupné jsou u příležitosti speciálních exkurzí nebo po předchozí domluvě s Ústřední knihovnou FF MU.

foto: Evgeniia Tokmakova

© Televize Spolu, All Rights Reserved