Štítek: plavecký bazén

Kroměříž dělá kroky k novému modernímu plaveckému bazénu

KROMĚŘÍŽ – Rada města Kroměříže vybrala zpracovatele investičního záměru a architektonické studie na výstavbu nového plaveckého bazénu.

Postará se o to zlínská společnost CENTROPROJEKT GROUP, která nabídla cenu zhruba 480 tisíc korun. „Jedná se o důležitý krok, který je nezbytný k tomu, aby se Kroměřížané dočkali nového moderního plaveckého bazénu,“ uvedl místostarosta Vratislav Krejčíř, který je pověřený koordinací přípravných prací. Studie a investiční záměr by měly být dokončeny v podzimních měsících letošního roku.

„Jedná se o důležitý krok, který je nezbytný k tomu, aby se Kroměřížané dočkali nového moderního plaveckého bazénu,“

VRATISLAV KREJČÍ, místostarosta města Kroměříž

Projektová dokumentace na stávající plavecký bazén nazvaná Kryté lázně Kroměříž byla vytvořena v roce 1973. Stavební povolení bylo vydáno v roce 1974, povolení k užívání v roce 1986. Pětadvacetimetrový plavecký bazén byl hluboký čtyři metry a u něj stála skokanská věž, která byla pro špatný technický stav v roce 2004 odstraněna.

V letech 2005 a 2006 byla vypracována dokumentace na rekonstrukci bazénu, podle které byla například opravena kotelna či vyměněna prosklená fasáda bazénových hal. Velká část projektu ale nebyla realizována. V roce 2016 vznikla studie Modernizace, rekonstrukce a přestavba plaveckého bazénu v Kroměříži, jejíž rozpočet se nyní aktualizuje. Ke studii měli řadu připomínek a požadavků zástupci spolku Plavecké sporty Kroměříž. Autor některé z nich do studie zapracoval a v roce 2019 vytvořil revizní dodatek studie. Ani ta však realizována nebyla.

Radní už loni na podzim uložili Odboru regionálního rozvoje zajistit zpracování územní studie pro umístění a také vypracování studie novostavby plaveckého bazénu i aktualizaci – vypracování rozpočtových nákladů na rekonstrukci současného bazénu, podle rozpočtu v roce 2016 zpracované studii na rekonstrukci bazénu stojícího v Obvodové ulici. „Poté, až budeme mít všechny tyto podklady k dispozici, by zastupitelstvo mělo rozhodnout, zda se vydá cestou rekonstrukce bazénu, nebo podpoří stavbu nového. Osobně jsem pro nový bazén,“ dodal Krejčíř.

Bazén je v nevyhovujícím stavu, neodpovídá moderním zařízením tohoto typu. Pokud by město stavělo nový bazén, nemuselo by hledat nový bazén pro plavání školáků, sportovců ani veřejnosti, jako by tomu bylo při rekonstrukci stávajícího plaveckého bazénu. Podle Krejčíře by město mělo postavit bazén s co nejširší nabídkou služeb pro občany, jehož provoz bude ale zároveň pro radnici finančně přijatelný. Nemělo by se však jednat o obrovské akvacentrum. V krytém bazénu by ale neměly chybět atrakce pro děti, jako jsou různé vodní prvky či skluzavky, počítá se také s wellness včetně sauny a s dostatečným počtem plaveckých drah vhodných pro sportovce i školní výuku.

© Televize Spolu, All Rights Reserved