Štítek: osobnost

Nominace na Cenu města Znojma se blíží

ZNOJMO – Zastupitelstvo města Znojma i letos udělí Cenu města Znojma, kterou každoročně uděluje kolektivům a jednotlivcům za uměleckou, hospodářskou, publicistickou, sportovní a jinou činnost, práci nebo díla, která jsou v úzkém vztahu k městu Znojmu, nebo byla vytvořena na jeho území, či jinak přispívají k rozvoji a propagaci města. Návrh na udělení ocenění mohou předkládat i občané, spolky nebo sdružení, a to do 28. února 2022.

Cenu města uděluje jednou ročně zastupitelstvo města na návrh rady města. Návrhy přijímá odbor vnitřní správy Městského úřadu Znojmo. V návrhu musí navrhovatel uvést jméno navrhovaného kandidáta, datum narození a kontaktní údaje, zdůvodnění návrhu, včetně oblasti jeho činnosti, popřípadě jaký je jeho přínos pro město a v neposlední řadě jméno a adresu navrhovatele. Náležitosti návrhu a přehled všech držitelů Ceny města Znojma najdete na webu města Znojma v sekci „O Znojmě“. Přímý odkaz zde: https://bit.ly/3EMs9lH.

Cena města Znojma je udělována od roku 2016. Držitelé Ceny města Znojma obdrží pamětní písemné ocenění a symbolický klíč k městu.

V roce 2021 byla Cena města Znojma udělena:

  • Ing. Josefu Petlákovi za celoživotní propagaci města Znojma, publikační činnost a rozvoj výchovy mládeže
  • Karlu Chmelířovi za výraznou podporu znojemského sportu
  • Ludmile Havlíkové za organizační práce ve Svazu postižených civilizačními chorobami Znojmo
  • Marii Kuchařové za organizační a poradenskou službu ve Svazu tělesně postižených Znojmo
  • Kolektivu pedagogických i nepedagogických pracovníků ze Základní školy nám. Republiky za zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí v době opatření Covid-19

ZDROJ: Bc. Soňa Bystřická – Městský úřad Znojmo

FOTO: Ocenění za rok 2021

© Televize Spolu, All Rights Reserved