Štítek: kroužky

Znojmo podpořilo kroužky pro téměř pět set znojemských dětí

ZNOJMO – V rámci opatření Kroužek pro každé dítě mohli rodiče v nepříznivé finanční situaci získat příspěvek na zájmové aktivity svého dítěte ve výši 1 600 korun. V rámci tohoto opatření město Znojmo přispělo na kroužek 473 dětem v celkové částce 673 070 korun.

Žádosti byly přijímány v termínu od 1. září do 31. října 2022. V tomto termínu přijal odbor školství, kultury a památkové péče celkem 501 žádostí. Rada města Znojma následně podpořila žádosti, které splňovaly podmínky projektu. V případě několika žádostí město nemohlo vyhovět, neboť tyto žádosti nesplňovaly podmínky projektu, například trvalé bydliště dítěte ve městě Znojmě, věk dítěte nebo bezdlužnost vůči městu Znojmu. 

Podpořené volnočasové aktivity dětí byly rozmanité. Šlo například o hudební vzdělávání, sportovní aktivity, tanec, nebo také jazykové kroužky. 

Rada města se zabývala i možnostmi podpory kroužků pro děti v budoucnu. „Rozhodně budeme podporovat mimoškolní aktivity dětí i nadále. Obzvlášť se budeme snažit podporovat rodiče a děti s ohledem na aktuální nepříznivou ekonomickou situaci. Přesto se budeme zamýšlet nad nastavením dotačního programu, abychom podporovali na prvním místě ty, co to skutečně potřebují,“ uvažoval místostarosta Znojma Jan Blaha. 

Znojemská radnice vytvořila 10 kroků pomoci v současné ekonomické krizi a vysoké inflaci. Balíček První pomoci cílí na tři skupiny občanů – na rodiny s dětmi, na seniory a na lidi v nájemních bytech, kteří si většinou sami nemohou zvolit dodavatele tepla. V balíčku je celkem 10 opatření, které mají pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují. Více informací v brožurách, které dostali obyvatelé Znojma do schránek nebo na webu města Znojma (přímý odkaz zde: https://bit.ly/balicekprvnipomoci)

zdroj: Město Znojmo
foto: ilustrační

© Televize Spolu, All Rights Reserved