Štítek: Jaderná elektrárna

Teplotu změří zaměstnancům JE v Dukovanech automaticky

DUKOVANY – Absolvování automatického měření teploty pomocí čtyř nově instalovaných speciálních teploměrů je od dubna jednou z nutných podmínek pro vstup do střeženého prostoru Jaderné elektrárny Dukovany. Energetici tak pokračují v dalším posilování proticovidových opatření.

„Obě jaderné elektrárny Dukovany a Temelín jsou součástí kritické infrastruktury, proto jsme s ochrannými opatření téměř vždy v předstihu a nad rámec běžných standardů,“

BOHDAN ZRONEK, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika

Tomu odpovídají i přijatá ochranná opatření v souvislosti s nemocí COVID-19. Kromě preventivního testování zaměstnanců je to například práce z domova, povinnost nošení roušek, komunikace prostřednictvím on-line prostředků nebo třeba režimová opatření v jídelnách nebo autobusech.

Nový způsob měření tělesné teploty zabere jen pár sekund a nahradí dosavadní způsob měření, které prováděli pracovníci ostrahy. Vše přitom probíhá rychle a jednoduše. Bez ověření vyhovující teploty neumožní systém ostrahy pokračovat ve fyzické kontrole osob a vstupu do elektrárny. „Limitní hodnotu jsme nastavili na 37,4 °C. Při jejím překročení je vstup pracovníka zamezen. S odstupem času musí měření opakovat,“ sdělil Roman Havlín, ředitel jaderné elektrárny Dukovany. Konkrétní hodnotu teploty pracovníci fyzické ochrany neuvidí. Obdrží jen informaci, že došlo k překročení referenční teploty.

„Nový systém přináší zrychlení celého procesu fyzické kontroly při příchodu do práce a díky tomu nebude docházet ke tvoření front. Pracovníky ostrahy, kteří teplotu dosud měřili, využijeme při fyzické kontrole osob vstupujících do areálu v ranní špičce,“

ROMAN HAVLÍN, ředitel jaderné elektrárny Dukovany

Proti šíření nemoci pomáhá také testování pracovníků elektrárny i dodavatelů, které energetici provádí ve spolupráci s dodavatelem zdravotnických služeb přímo u vchodu do elektrárny, a touž od listopadu. Týdně zde zdravotníci provedou přes 2 500 testů. Výsledek se pracovníci dozví do 15 minut z obdržené SMS. Počet osob, u kterých testování odhalí nemoc COVID-19 je výrazně pod 1 %.

zdroj: ČEZ / JE Dukovany

© Televize Spolu, All Rights Reserved