Štítek: historie

Rukopisy Elišky Rejčky budou brzy kompletní

BRNO, 5. července 2023 – Gotická krása stará 700 let bude na Špilberku brzy kompletní. Ve dnech 12. až 16.července bude na Špilberku k vidění maximální počet sedmi rukopisů Elišky Rejčky z celkových devíti. Sejdou se takto pohromadě po více jak 240 letech.

Soubor sedmi rukopisů je hlavní atrakcí výstavy Eliška Rejčka: Dar středověku, která je od začátku června přístupná na hradě Špilberku. Knihy věnovala přesně před 700 lety královna vdova Starobrněnskému klášteru. Takto staré a velmi vzácné rukopisy musí mít individuální přístup k jejich prezentaci. Díky mimořádné vstřícnosti Rakouské národní knihovny se podařilo domluvit vystavení všech čtyř rukopisů z jejich sbírky po celou dobu výstavy. Tuto konstelaci umožnil zejména fakt, že knihy v posledních zhruba 100 letech neopustily vídeňské depozitáře a nebyly vystaveny změnám světlených a klimatických podmínek.

U moravských exemplářů je ale situace jiná. Rukopisy z Rajhradu a Moravského zemského archivu byly opakovaně vystaveny a není možné je momentálně mít ve vitrínách celé tři měsíce. Nejlépe je na tom antifonář z rajhradského památníku písemnictví, který má „povoleno“ být vystaven na odiv návštěvníků šest týdnů. U žaltáře ze stejné instituce vyhodnotili kurátoři a restaurátoři jako maximální dobu pro vystavení dva týdny. Kurátor výstavy Petr Vachůt k tomu podotknul: „Žaltář jsme nainstalovali na začátku prázdnin. V první půli července je tak každý den možné na Špilberku shlédnout její velmi originální iluminaci. Jedná se o stvoření světa a podobu Elišky Rejčky dokonce ve dvojím provedení na jednom listu.“ Nejvíce choulostivým rukopisem je v současné době antifonář z Moravského zemského archivu, který je možné představit veřejnosti pouze na 5 dní. Není divu, jedná se předmět ze seznamu archivních kulturních památek, kterých je v České republice jen 180. A která strana rukopisu bude k vidění? Půjde o list č. 89 zobrazující sv. Bernarda se sv. Benediktem, zakladatelem evropského mnišství, jehož řeholními pravidly se cisterciácké komunity řídily.

Poslední dva lekcionáře z Vídně nejsou momentálně v takovém stavu, aby mohly být vystaveny. „Nemusí nás to ale tolik mrzet, jde o nejméně zdobené exempláře z původní kolekce,“ sdělil ředitel muzea města Brna Zbyněk Šolc. Po 16. červenci budou knihy z moravských institucí vráceny zpět. To ale rozhodně nebude všechno. V srpnu přijde další překvapení, a to část rukopisu, která byla 80 let nezvěstná a byla považována za definitivně ztracenou…Ale o tom zase příště…

zdroj: Muzeum města Brna

Restaurování stěn v synagoze ve Vyškově přináší své plody

VYŠKOV – Hotovo by mohlo být v roce 2024, záležet bude především na dostupnosti peněz. První ze stěn má nicméně restaurování výmalby za sebou. Řeč je o jedné z dominant Masarykova náměstí, bývalé synagoze, v jejímž případě se veřejnost vůbec poprvé seznámila s výsledky pečlivé práce restaurátorů.

Zájemci se o jejich úsilí přesvědčili během Dnů památek – Dnů evropského dědictví. Od té doby posloužila i kulturním setkáním, naposledy třeba před pár dny Adventnímu koncertu žáků Základní umělecké školy Vyškov.

Poté, co byla synagoga z podnětu města coby vlastníka prohlášena Ministerstvem kultury České republiky v roce 2019 za kulturní památku, mohlo se přistoupit za významného dotačního přispění k její celkové obnově. „Hovoříme o Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Po opravě stropu v interiéru, krovu a výměně střešní krytiny jsme mohli přistoupit k restaurování výmalby na stěnách. V souvislosti s opravou stropu proběhl průzkum nátěrových a omítkových vrstev, který sice neodhalil žádnou dekorativní výmalbu na stropě, avšak prokázal, že na stěnách se dříve nacházela. Potvrdila to také historická fotografie nalezená v archivu Národního památkového ústavu,“ popsal referent pro památkovou péči městského úřadu Petr Bařinka.

Město se tedy rozhodlo přistoupit k restaurování výmalby. „Loňská první etapa obnášela pouze přípravu povrchu pro restaurování výmalby na jedné ze stěn interiéru. Teprve druhá letošní etapa zahrnuje kromě přípravy povrchu pro obnovu na dalších plochách také již samotné restaurování, a to na stěně směrem k sousednímu objektu. Výsledek vypadá velice hezky, a povyšuje tak bývalou synagogu na důstojnější prostor, ocenil místostarosta Vyškova Josef Kachlík s tím, že právě pouze díky tomu, že byl objekt prohlášený za kulturní památku, mohlo město dosáhnout na dotační prostředky. 

Místostarosta Kachlík doplnil, že loňská etapa stála 400 tisíc korun, z toho 245 tisíc uhradila avizovaná dotace. Letošní příprava povrchu všech zbývajících ploch, kromě ostění kruhového okna ve východní stěně, a samotné restaurování výmalby na severní stěně celkově vyšlo na 1,4 milionu, dotační titul přispěl 665 tisíci korunami.

zdroj: Město Vyškov

Výročí půl století od smrti prvního Krále železa

Nákladní auta mu přejížděla přes hrudník, zatloukal hřebíky holou rukou nebo trhal řetězy. František Česal byl prvním silákem, který na svých vystoupeních ohromoval lidi v Čechách i na Moravě. 50 let po jeho úmrtí mu byla odhalena v Brně Husovicích pamětní deska.

BRNO – SEVER – http://www.sever.brno.cz/
FRANTIŠEK ŠEBELA – http://www.silakfranta.cz/

DPMB se podařilo získat historický autobus

Po pětiletém snažení se Dopravnímu podniku města Brna podařilo získat autobus Škoda 706 RTO. Jedná se o typ, který v Brně v pravidelném provozu vozil cestující od konce 60. do začátku 80. let. Vůz tak doplní vývojovou řadu mapující historii autobusové dopravy v Brně. Autobus bude poprvé k vidění na akci Dopravní nostalgie, která se v Brně koná od 20. do 23. srpna 2020.

Pořízení autobusu Škoda 706 RTO je naším dlouhodobým záměrem už od doby, kdy jsme založili retro sbírku vozidel. Konkrétně tyto autobusy se totiž v DPMB bohužel nedochovaly. V dnešní době je v republice už jen asi čtyřicítka těchto vozů v soukromých sbírkách nebo dopravních podnicích a je velmi obtížné je získat, protože je sběratelé zřídka prodávají,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Považujeme za velkou výhodou, že je autobus plně renovovaný, pojízdný a v podstatě ihned po přihlášení jej budeme moci začít využívat. Oproti jiným historickým vozům, které jsme pořizovali v horším technickém stavu, tak nebudou nutné další investice,“ uvedl technicko- provozní ředitel Jaromír Holec.

V letech 1958 – 1972 dodal výrobce do Brna celkem 132 kusů autobusů Škoda 706 RTO v několika provedeních. Autobusy brněnskými ulicemi jezdily až do roku 1981. Z kterého roku a kterého města konkrétně tento staronový vůz pochází, se dopravnímu podniku nepodařilo vypátrat. „Jediné, co víme, že tento vůz před renovací využívali v JZD a byl upraven pro přepravu koní,“ prozradil Holec.

Nový autobus veřejnost uvidí poprvé v pátek 21. srpna 2020 na náměstí Svobody v rámci akce Dopravní nostalgie, o den později jej pak mohou lidé obdivovat na dni otevřených dveří ve vozovně Slatina.

Sbírka retro vozidel DPMB aktuálně čítá 14 vozů. Dopravní podnik ji začal systematicky rozšiřovat v roce 2014. „Pečujeme o ni zejména kvůli odkazu dalším generacím. Mezi veřejností jsou staré vozy velmi oblíbené a současně je vnímám nejen jako dobrou investici, ale i jako efektivní nástroj k propagaci hromadné dopravy,“ dodal Havránek.

Mezi retro vozy DPMB se brzy zařadí ještě vůz Karosa ŠM 11, který dorazí na podzim. Tím bude chronologická vývojová řada autobusů téměř kompletní.

© Televize Spolu, All Rights Reserved