Štítek: FN Brno

V Brně se uskutečnila akce pro prvodárce krve

Ve středu 11. listopadu proběhla na Transfuzním a tkáňovém oddělení FN Brno – Bohunice akce 450ml Naděje, která je zaměřená na zvýšení povědomosti o darování krve a nalákání nových dárců.

Na brněnském výstavišti byla otevřena záložní nemocnice

Koronavirus. To je slovo, které jsme ještě před pár měsíci neznali. Nyní nám bohužel každodenně ovlivňuje naše životy. Nemocnice na jižní Moravě se pomalu ale jistě plní. Proto vedení města na brněnském výstavišti vytvořilo záložní nemocnici.

Změna návštěvní doby ve FN Brno

S platností od 1. 8. 2020 došlo k úpravě pravidel pro návštěvy u dospělých hospitalizovaných pacientů Fakultní nemocnice Brno, tedy areálu Bohunice a Porodnice na Obilním trhu. Návštěvu je možné uskutečnit pouze ve středu a v neděli a u pacienta mohou být nejvýše dvě osoby.

Režim návštěv v Dětské nemocnici zůstává stejný.

Pro pohyb v interiérech nemocnice stále platí povinnost nosit roušku.

Podmínky pro umožnění návštěv pacientů

 • Návštěvy jsou umožněny dva dny v týdnu, a to ve středu a v neděli v čase od 15 do 17 hodin.
 • Lze připustit přítomnost nejvýše dvou osob ve stanovený den k jednomu pacientovi.
 • Doba návštěvy je doporučena na maximálně 15 minut (neplatí pro DN, oddělení šestinedělí GPK a NO).
 • Návštěva se bude hlásit na pracovně sester příslušné kliniky či oddělení, kde jí bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem a vznesen dotaz na symptomy onemocnění COVID-19. V případě, že bude mít navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo jiný příznak nemoci COVID-19, nelze připustit její přítomnost u pacienta.
 • Návštěva si při vstupu na oddělení a při odchodu z oddělení bude dezinfikovat ruce.
 • Návštěva bude mít po celou dobu návštěvy nasazenou ústenku nebo jinou ochranu dýchacích cest.
 • Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách nebo v jednolůžkových pokojích nebo místech k tomu určených. O těchto místech bude informovat návštěvu a pacienta personál
  na sesterně.
 • V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě (suspektní klienti, pacienti s potvrzenou nákazou), nejsou návštěvy možné.
 • Po ukončení návštěvní doby je provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce.
 • Shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u pacienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Výjimky ze shora uvedených pravidel jsou možné z důvodů hodných zvláštního zřetele, o výjimce vždy rozhoduje ošetřující lékař individuálně s ohledem na aktuální zdravotní stav konkrétního pacienta.

V Dětské nemocnici platí standardní návštěvní hodiny, tedy denně 15:30 až 17:30 hod. (dále dle individuální domluvy s ošetřujícím personálem), soboty a neděle také 9:30 až 11:30 hod.

Nová porodnice získala registraci o MZ ČR

Fakultní nemocnice Brno získala v polovině června 2020 registraci od Ministerstva zdravotnictví ČR pro výstavbu nové gynekologicko-porodnické kliniky v bohunickém areálu. Klinika je největším porodnickým zařízením svého typu v České republice, ročně se zde narodí přes 6 000 dětí. Cílem strategické investice ve výši 1,95 miliardy korun je především sloučení v současnosti oddělených pracovišť Bohunice a Obilní trh v jeden kompaktní a funkční celek. Vznikne tím pracoviště, které bude nejmodernější ve střední Evropě a na evropské špičce rozsahem poskytované zdravotní péče.

Poděkování zdravotníkům FN Brno

Hudba Hradní stráže a Policie ČR zahrála zdravotníkům Fakultní nemocnice Brno jako poděkování za jejich nasazení během koronavirové epidemie. Půlhodinový koncert se uskutečnil před budovou DTC (pavilon X) a zhlédlo jej několik desítek lidí, mnozí přihlíželi z oken.

FN Brno se vypořádala s kyberútokem

Pro Fakultní nemocnice Brno nebyl pátek 13. března 2020 šťastným dnem. V té době už zaměstnával její personál koronavirus a v ranních hodinách se k nim přidal kyberútok, který ochromil všechny počítače v nemocnici.

© Televize Spolu, All Rights Reserved