Poděkování zdravotníkům FN Brno

|

Hudba Hradní stráže a Policie ČR zahrála zdravotníkům Fakultní nemocnice Brno jako poděkování za jejich nasazení během koronavirové epidemie. Půlhodinový koncert se uskutečnil před budovou DTC (pavilon X) a zhlédlo jej několik desítek lidí, mnozí přihlíželi z oken.

© Televize Spolu, All Rights Reserved