Roztoč to ! s ParaCENTREM Fenix

| ,

Historicky poprvé se na náměstí Svobody uskutečnila akce Roztoč to! Organizátoři z ParaCENTRA Fenix si pod záštitou Odboru zdraví MMB připravili na 30. září interaktivní program, který byl zaměřen na osvětu v souvislosti s poraněním páteře a životem na vozíku. 

ParaCENTREM Fenix – https://pcfenix.cz/

#televizespolu

© Televize Spolu, All Rights Reserved