Štítek: Veselí nad Moravou

DOPRAVA: Ve Veselí nad Moravou staví okružní křižovatku

V pořadí čtvrtá okružní křižovatka na silnicích I. třídy vyroste ve Veselí nad Moravou. Během několika let se tak zcela změní dopravní situace v tomto městě, kde se křižují dopravní tahy z jihu na sever Moravy a na Slovensko.

#televizespolu #tvspolu #veselinadmoravou #jihomoravskykraj #doprava

Veselí nad Moravou má již 11 míst s podzemními kontejnery

VESELÍ NAD MORAVOU, 15. července 2023 – Ve Veselí se, jako v jednom z mála měst Jihomoravského kraje, rozrůstají stanoviště podzemních kontejnerů. Nově byly instalovány v ulici Školní.

Veselí nad Moravou patří mezi jedno z mála měst Jihomoravského kraje, kde se v současné chvíli nachází hnízda podzemních kontejnerů. Další bychom mohli najít v Brně, nebo Znojmě. Po vzoru Veselí se chce do realizace pustit také Uherské Hradiště.

První stanoviště byla ve Veselí nad Moravou realizována v roce 2019, poslední dvě nová pak vyrostla v městské části Zarazice v ulici Cyrilometodějské a nově také v ulici Školní.

Aktuálně je ve Veselí už 11 stanovišť podzemních kontejnerů. Na všech jsou kontejnery na papír, plast, sklo bílé a sklo barevné. Ve fázi přípravy je aktuálně výstavba stanoviště na parkovišti u Církevní ZŠ.

Podzemní kontejnery mají oproti tradičním kontejnerům na tříděný odpad hned několik výhod – všechen odpad je uložen pod zemí, kde je stálejší teplota, čímž dochází ke zpomalení rozkladu odpadu a snížení vzniku zápachu. Výhodou je také estetický vzhled místa i čistota sběrného místa. Vhozová šachta se navíc u podzemních kontejnerů otevírá pomocí nášlapného systému, což zaručuje větší komfort při vhazování odpadu.

zdroj: Veselí nad Moravou

© Televize Spolu, All Rights Reserved