Štítek: stavbaři

Na ulici Horní Česká ve Znojmě se vrací stavbaři

Se začátkem jara se na ulici Horní Česká vrátí stavební firma. Pokračovat bude ve vloni zahájené rekonstrukci ulic Horní Česká a Malá Michalská. Druhá etapa prací započne v pondělí 8. března 2021, odkdy začíná platit i uzavírka opravovaného úseku ulice.

„První etapa se podařila ukončit v termínu, jak jsme předpokládali, tedy v prosinci. Nyní navážeme druhou etapou, v rámci které budeme pokračovat s rekonstrukcí komunikace, chodníků, veřejného osvětlení a s výstavbou metropolitní sítě. Věřím, že vše proběhne bez problémů,“ řekl starosta Znojma Jakub Malačka.

V druhé etapě se práce přesouvají do horní části ulice, pracovat se bude od budovy Horní Česká 17 po ulici Velkou Michalskou. Součástí této etapy je i rekonstrukce ulice Malá Michalská, která bude rovněž uzavřena. 

V první fázi prací se zrekonstruují vodovodní a kanalizační přípojky. V druhé fázi se položí se chráničky pro metropolitní síť, vybuduje se veřejné osvětlení a zadláždí se chodníky. Ve třetí, poslední fázi se opraví silnice a parkovacích stání. Hotovo má být nejpozději do konce června.


Aktuální dopravní omezení

Od pondělí 8. března do 30. června 2021 bude uzavřena ulice Horní Česká, a to v úseku od budovy Horní Česká 17 až po křižovatku s ulicí Velká Michalská. Zároveň bude uzavřena i ulice Malá Michalská v úseku od křižovatky s ulicí Horní Českou až po budovu drogerie Teta.

Již zrekonstruovaná část ulice Horní Česká (od křižovatky s ulicí Kovářská po začátek uzavřené části ulice) bude obousměrná, přičemž parkování je umožněno pouze na jedné straně, a to po dobu maximálně 15. minut.

Po dobu provádění prací nebude možné na opravovaném úseku parkovat. Držitelé parkovacích karet mohou i nadále parkovat i ve spodní části Horního náměstí, a to po celý průběh stavebních prací.

Vjezd bude povolen pouze vlastníkům nemovitostí, ubytovaným a zásobování, a to pouze v případě, že to bude umožňovat průběh stavby. Pro zásobování bude umožněn příjezd k nemovitosti v uzávěře pouze po domluvě se stavbyvedoucím nebo mimo pracovní dobu od 17:00 do 7:00 (parkovací místa pro zásobování na ulici Velká Michalská). Obyvatelé i podnikatelé z Horní České obdrželi do svých schránek podrobnější informace včetně kontaktů na stavební firmu.

Pro pěší bude přístup zachován do všech nemovitostí po celou dobu výstavby s drobným omezením.

zdroj: Město Znojmo

© Televize Spolu, All Rights Reserved