Štítek: rozvoj

Strategický plán Vyškova vznikne i s pomocí jeho obyvatel

VYŠKOV – Jakým směrem se má Vyškov ubírat v příštích letech? A jak bude vypadat v roce 2050? Bude městem, které se rozvíjí kulturně a sportovně, či jak si bude stát v otázce pracovních příležitostí? Bude městem bezpečným, zelenějším, s možnostmi kvalitního vzdělávání? V průběhu příštího roku vznikne pro Vyškov důležitý dokument: strategický plán města.

Má obsahovat zásadní strategické projekty, které chce městský úřad realizovat v příštích letech a desetiletích. Zástupci radnice chtějí do strategického plánování významnou měrou zapojit i obyvatele.

První možnost, jak participovat, dostávají už nyní prostřednictvím dotazníkového šetření. Uvnitř prosincového Vyškovského zpravodaje je otištěný průzkum mezi obyvateli, který napomůže odhalit, co Vyškovany nejvíce trápí a s čím jsou naopak spokojeni. „Prosíme obyvatele města, aby si našli 10 minut čas a krátký dotazník vyplnili. Základem strategického plánu je shromáždění podnětů k dlouhodobému směřování města, ve kterém hrají názory obyvatel důležitou roli. Musí splňovat kritéria, jako je dlouhodobost, systematičnost, kdy mapuje všechna odvětví a obory, provázanost či soustavnost, kdy dokument nesmí být nepružný. Musí být otevřený směrem k potřebám a námětům lidí a pochopitelně musí pracovat s reálnými a střízlivými záměry,“ sdělila starostka Vyškova Karin Šulcová.

Průzkum je anonymní a je určený obyvatelům starším 15 let. Vyplněný dotazník můžou z Vyškovského zpravodaje vytrhnout a vhodit do sběrného boxu v Turistickém informačním centru Vyškov.

Dotazník je k dispozici také online, a to na webu města a na platformě vyskov.pincity.cz. Dotazníkové šetření probíhá do konce letošního roku. V roce příštím proběhnou setkání s obyvateli nad konkrétními projekty a tématy. Strategický plán Vyškova město plánuje dokončit do září 2023.

zdroj: Město Vyškov

© Televize Spolu, All Rights Reserved