Štítek: rekonstrukce

Na ulici Horní Česká ve Znojmě se vrací stavbaři

Se začátkem jara se na ulici Horní Česká vrátí stavební firma. Pokračovat bude ve vloni zahájené rekonstrukci ulic Horní Česká a Malá Michalská. Druhá etapa prací započne v pondělí 8. března 2021, odkdy začíná platit i uzavírka opravovaného úseku ulice.

„První etapa se podařila ukončit v termínu, jak jsme předpokládali, tedy v prosinci. Nyní navážeme druhou etapou, v rámci které budeme pokračovat s rekonstrukcí komunikace, chodníků, veřejného osvětlení a s výstavbou metropolitní sítě. Věřím, že vše proběhne bez problémů,“ řekl starosta Znojma Jakub Malačka.

V druhé etapě se práce přesouvají do horní části ulice, pracovat se bude od budovy Horní Česká 17 po ulici Velkou Michalskou. Součástí této etapy je i rekonstrukce ulice Malá Michalská, která bude rovněž uzavřena. 

V první fázi prací se zrekonstruují vodovodní a kanalizační přípojky. V druhé fázi se položí se chráničky pro metropolitní síť, vybuduje se veřejné osvětlení a zadláždí se chodníky. Ve třetí, poslední fázi se opraví silnice a parkovacích stání. Hotovo má být nejpozději do konce června.


Aktuální dopravní omezení

Od pondělí 8. března do 30. června 2021 bude uzavřena ulice Horní Česká, a to v úseku od budovy Horní Česká 17 až po křižovatku s ulicí Velká Michalská. Zároveň bude uzavřena i ulice Malá Michalská v úseku od křižovatky s ulicí Horní Českou až po budovu drogerie Teta.

Již zrekonstruovaná část ulice Horní Česká (od křižovatky s ulicí Kovářská po začátek uzavřené části ulice) bude obousměrná, přičemž parkování je umožněno pouze na jedné straně, a to po dobu maximálně 15. minut.

Po dobu provádění prací nebude možné na opravovaném úseku parkovat. Držitelé parkovacích karet mohou i nadále parkovat i ve spodní části Horního náměstí, a to po celý průběh stavebních prací.

Vjezd bude povolen pouze vlastníkům nemovitostí, ubytovaným a zásobování, a to pouze v případě, že to bude umožňovat průběh stavby. Pro zásobování bude umožněn příjezd k nemovitosti v uzávěře pouze po domluvě se stavbyvedoucím nebo mimo pracovní dobu od 17:00 do 7:00 (parkovací místa pro zásobování na ulici Velká Michalská). Obyvatelé i podnikatelé z Horní České obdrželi do svých schránek podrobnější informace včetně kontaktů na stavební firmu.

Pro pěší bude přístup zachován do všech nemovitostí po celou dobu výstavby s drobným omezením.

zdroj: Město Znojmo

Bývalou synagogu ve Vyškově opravují

Stávající plechová střešní krytina objektu bývalé synagogy na Masarykově náměstí je dožilá. Radnice musela střechu prakticky každý rok na podzim opravovat tak, aby přežila následující zimu. Má poškozený krov, místy je špatné také podbití a omítka stropu v interiéru. Bylo tak nutné přikročit k celkové opravě střechy.

Objekt postavili v roce 1885 v maurském stylu s bohatě členěnou fasádou. Má neckovou střechu, strop je plochý, avšak opatřený mohutnými fabiony tvořícími v interiéru „falešnou“ klenbu. Autor je neznámý. „Bývalá synagoga si větší investici rozhodně zaslouží. Zhruba poslední dekádu řemeslníci každoročně vyspravili střechu pokaždé přibližně v padesátitisícovém rozsahu, takový postup se už ale pro celkově se zhoršující stav ukázal jako neudržitelný. A samozřejmě ve výsledku neefektivní. Navíc hraje v případě zásahů nemalou roli získaná dotace,“ nastínil místostarosta Vyškova Josef Kachlík.

Z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ministerstva kultury totiž město získalo 800 tisíc korun. Radní následně jako nejvhodnější nabídku vybrali tu od společnosti VESTAV group, s r. o., a to za cenu bezmála 3,9 milionu korun včetně DPH.

Investiční akce obnáší opravu krovu, která spočívá ve výměně dožilých částí a jejich nahrazení novými, vyrobenými jako tvarové repliky. „Řemeslníci dále vymění bednění střechy a střešní krytinu, nově bude z měděného plechu. V rámci oprav klempířských prvků se zaměří na odvod srážkových vod tak, aby nedocházelo k zatékání mezi bývalou synagogu a sousední objekt, ale do dešťových svodů nově vedených po předním a zadním průčelí objektu,“ vysvětlil referent pro památkovou péči městského úřadu Petr Bařinka.

Součástí akce je také oprava podbití a omítek stropu v místech poškození. „V této souvislosti necháme provést průzkum omítkových a nátěrových vrstev, který potvrdí, nebo vyloučí dřívější existenci případné dekorativní výmalby,“ zmínil referent. Připomněl, že letos probíhá do konce listopadu oprava samotné střechy, počátkem příštího roku se pak řemeslníci zaměří na strop v interiéru. Termín dokončení spadá na konec února.

Jako patrně jediná synagoga na území České republiky stojí přímo na centrálním náměstí, což spolu s architektonickými kvalitami přispělo k jejímu prohlášení za kulturní památku. Stalo se tak loni v létě, podnět města posvětilo ministerstvo kultury.

Na základě smlouvy o výpůjčce slouží bohoslužebným účelům Církve československé husitské. Je nicméně snahou ji víc otevřít veřejnosti. Nabízejí se koncerty menších forem pro její ojedinělou akustiku nebo pořádání výstav.

Původnímu účelu synagoga nesloužila dlouho. Už v meziválečném období ji židovská obec prodala městu, které v ní zřídilo muzeum, po druhé světové válce se přizpůsobila potřebám Církve československé husitské. Na počátku devadesátých let došlo k opravě fasády, interiéru pak v roce 2002. „Jsme rádi, že stavební zásahy můžeme nyní uchopit komplexněji. Díky aktuálnímu záměru dojde k zásadnímu zlepšení stavebně technického stavu objektu bývalé synagogy, a to s předpokládanou životností v řádu desítek let,“ uzavřel místostarosta Kachlík.

© Televize Spolu, All Rights Reserved