Štítek: plasty

Ulice Brna opustily poslední drátěné kontejnery

Z brněnských ulic po sedmnácti letech definitivně zmizely drátěné kontejnery na plastový odpad. Městská svozová společnost SAKO Brno je kompletně nahradila žlutými nádobami a podzemními kontejnery, kterých je nyní v Brně téměř 2 900.

„K třídění plastu patří žlutá. Nahrazením méně estetických drátěných kontejnerů zvyšujeme přehlednost systému třídění a přispíváme ke zlepšování vzhledu města“ uvádí předseda představenstva SAKO Brno Filip Leder. Společnost SAKO Brno tak posiluje stále četnější síť estetičtějších nadzemních i podzemních kontejnerů, u nichž lze operativněji nastavovat četnost vývozů. „V tuto chvíli jsou drátěné kontejnery na plast zrušené po celém území města. Navíc dochází k optimalizaci svozových tras. V souvislosti s navyšováním množství separovaného odpadu průběžně zvyšujeme frekvenci vývozů. Jsou místa, kam zajíždíme i sedmkrát týdně,“ potvrzuje Filip Leder.

Drátěné kontejnery o objemu až 5 000 litrů pamatují začátek systematického třídění odpadu v roce 2004. V minulosti jich bylo po městě rozmístěno téměř dvě stě. Postupně docházelo k jejich nahrazování žlutými nádobami. Koncem ledna SAKO Brno odvezlo poslední „drátěnky“ z Řečkovic.

zdroj: SAKO Brno

© Televize Spolu, All Rights Reserved