Štítek: petardy

Břeclav začala pokutovat amatéry s petardami

BŘECLAV, 29. prosince 2022 – Břeclav začala úspěšně vymáhat vyhlášku o regulaci používání zábavní pyrotechniky.

Na základě nového ustanovení vyhlášky o zákazu používání zábavní pyrotechniky bylo pravomocně projednáno 12 těchto přestupků a bylo uloženo 10 pokut v celkové výši 6.400,- Kč. Ve dvou zjištěných případech nebylo možné věc projednat a uložit sankci, protože pachatelé byli příliš mladí. Podle informací od Městské policie Břeclav ale směřovalo oznámení na prodejce pyrotechniky na Českou obchodní inspekci, protože se porušení netýkalo přímo městské vyhlášky, ale legislativy na úseku báňského zákona.

„Regulaci pyrotechniky jsme letos schválili na základě podnětů občanů, kteří nám předali petici s téměř dvěma tisíci podpisy. Jsme si naprosto vědomi, že pro zvířata, malé děti, ale i starší občany, je náhodné odpalování pyrotechniky problémem. Osobně bych přidal ještě jeden důvod, kterým je znečišťování životního prostředí škodlivinami v poměrně vysoké míře a samozřejmě také vzniklý odpad. Po vydání vyhlášky došlo evidentně k poklesu počtu případů, kdy je v období svátků odpalována pyrotechnika na veřejných prostranstvích. Problém je samozřejmě s hledáním pachatelů, kteří většinou odpalují pyrotechniku ve skupinkách,“ řekl místostarosta Jakub Matuška.  

Zakázáno je podle vyhlášky užívání a provozování zábavní pyrotechniky, provádění pyrotechnických efektů a odpalování ohňostrojů. Výjimku tvoří 31.prosinec od 18:00 hodin do půlnoci a 1. leden od půlnoci do 2:00 ráno. Cílem vyhlášky je opatření k zabezpečení veřejného pořádku, k ochraně bezpečnosti, zdraví, majetku, pohody bydlení a k ochraně před znečištěním, hlukem, záblesky a dalšími negativními vlivy, které způsobují používání zábavní pyrotechniky.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2022, o regulaci používání zábavní pyrotechniky, byla schválena zastupitelstvem města Břeclav v červnu 2022 a zákaz se nevztahuje na ohňostrojné práce, které podléhají ohlašovací povinnosti, a na nezastavěná území města.

zdroj: Město Břeclav

© Televize Spolu, All Rights Reserved