Štítek: Otrokovice

Zaměstnanci Zlínského krajského úřadu vysadili nové stromky

ZLÍNSKÝ KRAJ – Vrátit přírodě to, co nám dává. To byla hlavní myšlenka akce nazvané ZASAĎTO, během níž v lese u Otrokovic vysázeli zaměstnanci krajského úřadu několik stovek nových stromků, konkrétně mladých dubů a lip. A protože jsou právě prázdniny, řada z nich s sebou vzala i své děti, které s nadšením přiložily ruku ke společnému dílu.

Nově zasazené stromy budou růst dalších 100 až 120 let. „Jde o další z akcí, kterou se jako Zlínský kraj hlásíme ke společenské odpovědnosti a dáváme tím jasně najevo, že nám není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme a v němž budou vyrůstat další generace. Uspořádali jsme ji ve spolupráci s Lesy ČR, které se organizaci akcí zaměřených na hromadné vysazování mladých stromků v posledních čtyřech letech intenzivně věnují. Všem malým i velkým účastníkům dnešního sázení, stejně jako jeho organizátorům, patří velký dík,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast životního prostředí.

zdroj: Zlínský kraj

© Televize Spolu, All Rights Reserved