Štítek: Onkologie

Zlínská nemocnice rozšiřuje spektrum onkologické péče

Pacienti s nádory plic, kteří dosud museli za vysoce specializovanou péčí dojíždět do onkologických center v sousedních krajích, mohou nyní cílenou léčbu podstoupit přímo v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Její onkologické oddělení nově získalo možnost poskytovat centrovou léčbu rovněž v oboru pneumoonkologie. Nemocnice v této souvislosti rozšířila prostory pro ambulantní infuzní terapii a na začátku tohoto týdne uvedla do provozu druhý onkologický stacionář. Jeho vybudování a dovybavení zdravotnickou technikou a dalším příslušenstvím přišlo zdravotnické zařízení na více než 1,7 milionu korun.

„Zlínská nemocnice nedávno obhájila statut komplexního onkologického centra na další pětileté období, což je dobrá zpráva pro obyvatele celého Zlínského kraje. Jsem rád, že se nám pro poskytování této vysoce specializované péče podařilo zajistit adekvátní zázemí, přístrojové vybavení a především odborníky, kteří se na jednotlivé oblasti onkologické péče zaměřují,“ uvedl Radomír Maráček, ředitel Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Léčba zhoubných nádorů plic, průdušek a dalších oblastí dýchacích cest se týká velkého počtu pacientů, podle statistik lékaři tuto diagnózu odhalí každý rok u více než 250 obyvatel Zlínského kraje. „Onkologické centrum ve Zlíně řadu let usilovalo rovněž o rozšíření spektra péče právě o obor pneumoonkologie, což se nyní konečně podařilo. Zhoubné nádory plic u nás bohužel stále patří mezi nejčastější onkologická onemocnění u mužů i žen. Léčba je pro pacienty velkou zátěží po fyzické i psychické stránce a dojíždění za péčí do vzdálenějších center je náročné i ekonomicky. Dostupnost této špičkové péče přímo v regionu může pro tyto vážně nemocné lidi představovat určitou úlevu,“ doplnil Radomír Maráček.

Onkologické oddělení zlínské nemocnice otevřelo v přízemí budovy 21 nejen druhý stacionář, kam budou na ambulantní terapii docházet pacienti s různými onkologickými diagnózami, ale také novou pneumoonkologickou ambulanci právě pro pacienty s nádory v oblasti dýchacích cest. „Péči o ně nám odborně pomáhají zajistit kolegové z plicního oddělení naší nemocnice. Do obou našich stacionářů docházejí pacienti na ambulantní chemoterapii, cílenou léčbu, k aplikaci infuzí či krevních derivátů. Terapii podstupují pravidelně i několikrát za týden a mnohdy trvá léčba řadu měsíců. Jsem ráda, že jim můžeme nabídnout špičkovou péči v příjemném prostředí,“ popsala Markéta Pospíšková, primářka Onkologického oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

Nový onkologický stacionář je vybaven osmi aplikačními lehátky, dvěma odběrovými aplikačními křesly a lehátkem pro monitoring EKG, které lze rovněž použít k aplikaci. „V obou stacionářích můžeme nyní současně podávat terapii dvěma desítkám pacientů, týdně jimi projde více než stovka pacientů. S novými prostorami jsme získali i moderní infuzní techniku a také centrální rozvod kyslíku, který je součástí každého lehátka, což zvyšuje komfort pacientů,“ upozornila Bohumila Vojtová, vrchní sestra oddělení.

Do vybudování druhého stacionáře a jeho vybavení zdravotnickou technikou investovala nemocnice částku 1,6 milionu korun. Dalších 139 tisíc korun stál nábytek, tato částka byla uhrazena z prostředků, které formou darů poskytli partneři a podporovatelé Centra vysoce specializované onkologické péče Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. S řadou z nich spolupracuje zlínská onkologie dlouhodobě. Mezi nejdůležitější patří projekt Pomáháme onkologii, který v roce 2016 založila společnost Jiří Křístek – OFSITO s.r.o., a jehož ambasadorem je Marek Šikula. Za dobu svého trvání projekt zajistil zlínskému onkologickému centru částku přesahující 1,7 milionu korun. Jde o příspěvky firem, organizací i
jednotlivců, mezi které patří například Jiřina Lysáková, která společně s mladými zlínskými hudebníky realizuje ve prospěch projektu charitativní akci s názvem „I hudba může pomoci“. Velmi významným partnerem zlínské onkologie je také Nadační fond Život je dar – VITA Donum EST, který za pět let své existence pro oddělení zajistil částku téměř 1,5 milionu korun. „Všem našim podporovatelům patří obrovské poděkování. Jak těm, kteří nám pomohli jednorázově, tak především našim dlouhodobým partnerům,“ vzkázala Markéta Pospíšková.

zdroj: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně

© Televize Spolu, All Rights Reserved