Štítek: mosty

Znojmo do oprav mostů investuje více než 3 miliony korun

ZNOJMO – Významnou opravou projde klenutý kamenný most na staré komunikaci na Hradiště, který je památkově chráněný, pochází patrně ze 17. století. Dojde k jeho opravě v celkové výši téměř 2,5 miliónů korun bez DPH. Dále projdou opravou mostky přes náhon u mlýna a přes potok Leska. Ty si vyžádají opravy ve výši 761 tisíc korun bez DPH. 

Klenutý most se nachází v Gránickém údolí na tzv. staré hradišťské cestě spojující Hradiště se Znojmem. V jarních měsících zahájí firma S-A-S STAVBY spol. s r.o. práce na odstranění statických poruch kamenné konstrukce mostu a přilehlých opěrných stěn. Bude proveden nový zásyp klenby a vyměněno zábradlí. Během stavebních prací bude samotný most uzavřen, ale průjezd do Gránického údolí ke Spálenému mlýnu bude zachován s minimálním omezením pro pěší i vozidla.

Další mostky, které projdou v jarních měsících opravou jsou přes potok Leska a přes náhon u mlýna. U obou mostků bude vyměněna tzv. mostovka a bude obnoven nátěr na konstrukci. U mostku přes Lesku bude opravena také komunikace na pravém břehu potoka včetně betonového prahu mezi mostkem a komunikací. Opraveny budou také kamenné stěny pod mostovkou. Oba mosty budou po dobu výměny mostovky zcela uzavřeny.

zdroj: Bc. Soňa Bystřická / Městský úřad Znojmo

© Televize Spolu, All Rights Reserved