Štítek: modernizace

Na modernizaci silnice II/130 z Golčova Jeníkova směr D1 přispějí evropské fondy

Na konci března začaly stavební práce na stavbě II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část III. Konkrétně se jedná o rekonstrukci silnice v nezastavěném území v délce cca 1,8 km mezi křižovatkou se silnicemi na Číhošť a Vlkanov a odbočkami na Nezdín a Prosíčka.

Staveniště bylo předáno v minulém týdnu a firma nyní provádí kácení stromů. To může pro řidiče znamenat dočasného dopravního omezení u konkrétního pracovního místa, s úplnou uzavírkou se pak počítá na přelomu dubna a května. Pro řidiče se silnice opět otevře 31. října 2021.   

Součástí prací na komunikaci je rozšíření silničního tělesa a vozovky na návrhovou kategorii S7,5/60, úprava dvou směrových oblouků, stavební úpravy křižovatek i úpravy stávajících sjezdů a vybudování jednoho nového sjezdu. Kromě toho bude vytvořen nový autobusový záliv s nástupištěm. Firma provede také úpravy odvodnění silnice rekonstrukcí stávajících propustků i vybudováním nového propustku a pročištěním příkopů. Celý modernizovaný úsek bude následně doplněn výsadbou stromů a keřů. Součástí stavby jsou i dopravně inženýrská opatření a definitivní dopravní značení.

Stavba II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část III
Zprovoznění stavby k 31. 10. 2021, dokončení stavby do 30. 6. 2022.
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.
Stavba je spolufinancována z EU.
Náklady stavby: celkové náklady projektu by měly dosáhnout 36 milionů korun, předpokládaná výše dotace z Integrovaného regionálního operačního programu je 32 milionů korun

zdroj: Kraj Vysočina
foto: ilustrační

© Televize Spolu, All Rights Reserved