Štítek: KNTB

Zlínská nemocnice obhájila statut specializovaného kardiovaskulárního centra

Centrum vysoce specializované kardiovaskulární péče Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně obhájilo v akreditačním řízení Ministerstva zdravotnictví ČR svůj statut.

Znamená to, že pacienti s onemocněním srdce a cév ze Zlínského kraje budou mít i v dalších pěti letech k dispozici špičkovou péči. Zlínské pracoviště je součástí sítě specializovaných center, kterých jsou v České republice dvě desítky. Odborníci se v nich zaměřují na nejmodernější postupy v diagnostice a léčbě kardiovaskulárních onemocnění, k nimž patří například implantace kardiostimulátorů nebo zprůchodnění zúžených srdečních tepen.

„Obhájit statut centra vysoce specializované kardiovaskulární péče nebylo nic jednoduchého, museli jsme doložit celou řadu údajů.“

ZDENĚK COUFAL, primář kardiologického oddělení nemocnice ve Zlíně

„Obhájit statut centra vysoce specializované kardiovaskulární péče nebylo nic jednoduchého, museli jsme doložit celou řadu údajů. Samotný proces akreditace probíhal od prosince loňského roku. Za výsledek jsme opravdu rádi a přijali jsme ho s radostí v srdci,“ prohlásil Zdeněk Coufal, primář kardiologického oddělení a vedoucí lékař kardiovaskulárního centra nemocnice ve Zlíně.

Ve svém rozhodnutí o udělení akreditace ministerstvo zdravotnictví mimo jiné konstatovalo, že centrum vysoce specializované kardiovaskulární péče zlínské nemocnice splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení, v němž má být vysoce specializovaná kardiovaskulární péče poskytována, rovněž na personální zabezpečení této péče. Statut centra vysoce specializované kardiovaskulární péče udělilo zlínskému pracovišti do konce roku 2025, kdy jej bude muset znovu obhajovat.

Centrum vysoce specializované kardiovaskulární péče Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně vzniklo v roce 2010. Zahrnuje kardiologické oddělení, angiologickou ambulanci interního oddělení, cévní chirurgii v rámci chirurgického oddělení a pracoviště intervenční radiologie v rámci oddělení zobrazovacích metod. Každý rok se zde uskuteční kolem tří tisíc výkonů a vyšetření. Jen v loňském roce to bylo bezmála 450 implantací kardiostimulátorů a defibrilátorů, 2000 srdečních katetrizací nebo 800 koronárních intervencí.

zdroj: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně

© Televize Spolu, All Rights Reserved