Štítek: jeseter

Populace jeseterů v Dyji se rozrostla

Povodí Moravy, s. p. vysadilo do řeky Dyje 2 000 jeseterů malých, pokračuje tak ve snaze navrátit jesetera malého do moravských řek. Pro posouzení úspěšnosti projektu jsou ryby sledovány na dálku pomocí hydroakustické telemetrie, kterou na podzim letošního roku doplní odlov ryb v oblasti řeky Dyje pod Břeclaví, kde již není možné metodu hydroakustická telemetrie použit. Již nyní rybáři hlásí, že chyceného jesetera vypustili zpět do řeky.

Každým rokem (2017-2021) vysazuje Povodí Moravy 5 000 mladých jeseterů do české části řeky Moravy a Dyje. Do řeky putují mláďata jesetera malého, která se vylíhla a odrůstala ve speciální kontejnerové líhni na Dunaji ve Vídni. „Tato zvláštní starobylá ryba s protáhlým tělem dosahuje pohlavní dospělosti již okolo čtvrtého roku života, což je velmi dobrý předpoklad k tomu, abychom již v době trvání projektu docílili založení populace dospělých jedinců, která se dokáže sama reprodukovat,“ říká generální ředitel Povodí Moravy Václav Gragulák. 2000 jeseterů malých bylo vysazeno do Dyje nedaleko zámečku Pohansko na Břeclavsku 7. 7. 2020. Do návratu chráněného druhu Povodí Moravy investuje celkem 18 000 Eur.

Od roku 2018 probíhá monitoring vysazených ryb. Cílem projektu je po šesti letech vytvořit reprodukce schopné hejno cca 2 000 jedinců v oblasti. O výskytu jeseterů se dovídáme z hlášení úlovků jeseteru, které nám zasílají rybáři. Povinnost o tomto informovat je uvedena v pravidlech rybolovu na příslušných rybářských revírech, stejně jako povinnost ulovené jesetery opětovně vypustit zpátky do řeky. „Výskyt jeseterů se ale sleduje výrazně „vědečtější“ metodou. Jako základní metoda byla zvolená hydroakustická telemetrie, tato metoda umožnuje sledování ryb na dálku a je vhodná zejména pro větší řeky. Doposud bylo vypuštěno 29 označených ryb. Celkem je plánováno vypustit 45 ryb s hydroakustickými značkami. Pro sledování těchto ryb bylo letos nainstalováno 6 stálých přijímačů podél Dunaje na úseku z Vídně po vodní dílo Gabčíkovo,“ říká Gargulák. Hydroakustické značky budou mít různé velikosti, 15 bude mít životnost půl roku a 30 více než rok.

Cílem celého projektu je obnovení populace jesetera v Dunaji a jeho přítocích vytvořením reprodukce schopného hejna této vzácné ryby. Celkem projekt potrvá pět let, během kterých vodohospodáři vypustí do řek 25 000 jeseteřích jedinců. Pro perspektivní vývoj samostatně se udržující populace je nutné identifikovat a dlouhodobě zajistit klíčová stanoviště. V rámci projektu se proto plánuje prozkoumat celý úsek Dunaje alespoň dvakrát měsíčně aktivním sledováním s použitím lodí. V následujících měsících bude vypuštěno několik značených ryb i do střední Moravy. V druhé polovině letošního roku bude proto aktivní sledování rozšířeno i na Moravě a každé dva měsíce se bude kontrolovat, zda ryby migrují také řekou Moravou.

Partnery Povodí Moravy, s. p. u tohoto projektu jsou Univerzita BOKU Wien, město Vídeň, Institut zoologie Slovenské akademie věd a řada sponzorů z vodohospodářské oblasti a rybářských spolků a sdružení.

© Televize Spolu, All Rights Reserved