Štítek: Lvíček

Zoo Olomouc rozmnožila klenoty z Brazílie

Ve volné přírodě v brazilských pralesích se jejich počty odhadují na pouhopouhých 1400 jedinců. Všechny druhy lvíčků patří mezi nejohroženější savce světa. V Zoo Olomouc se 28. února narodila dvojčata!

„Poslední únorový den jsme věděli, že se otec pořádně zapotí. Ten totiž péči o mláďata přebírá ihned po porodu. Do skupiny lvíčků zlatých se narodila dvojčata. Otec i děti jsou v pořádku, matka příkladně kojí,“ dodává zoolog Jitka Vokurková.

CHOV V ZOO OLOMOUC
Olomoucká zahrada chová lvíčky od roku 1997. Odchovalo se zde celkem 19 mláďat. Osvědčený rodičovský pár tvoří samice z francouzské Zoo La Palmyre a samec ze Zoo Dvůr Králové. Současný celkový počet chovaných jedinců je 12.

OBECNÉ INFORMACE
Lvíčci náleží k drápkatým opicím, obývají tropické deštné lesy Brazílie. Mají přeměněné nehty na drápky, pro svůj malý vzrůst bývají označovány jako marmosetky, což ve francouzštině znamená trpaslík. Váží kolem 600-700 g, v přírodě se dožívají cca 10-15 let, skáčou do vzdálenosti 5 m. Žijí v párech nebo malých rodinných skupinkách v korunách stromů, kde většinou rodí jediná vůdčí samice, u podřízených samic, jejích dcer, nedochází ani k ovulaci. Péči o mláďata zajišťuje samec nebo další členové rodiny. Matka mláďata nejprve několik týdnů kojí, poté jim začne pomalu dávat i pevnou potravu (nejčastěji hmyz), kterou pečlivě rozmačká ve svých prstech. Jejich hlava, krk a lopatky jsou porostlé jakoby lví hřívou. Jsou to velice inteligentní zvířata, která dokáží před nebezpečím velice rychle uprchnout. Živí se pavouky, šneky, malými ještěrkami, vejci, ptáky, ovocem a zeleninou. K dorozumívání používají pestrou škálu zvuků. Těch může být až 17. Záleží na tom, zda signalizují alarm, následnou obranu, hledání potravy, navázání kontaktu, aj.

ZAJÍMAVOSTI
Byli těžce postiženi odlesňováním, a proto se v 60. letech minulého století na ně soustředila pozornost ochránců. Nadále se chovali i odchovávali v zajetí, poté byli vysazeni zpět do přírody. Zachránit je pomáhají rezervace vyhlášené brazilským prezidentem. Brazilská vláda lvíčky jen propůjčuje, nepatří tedy zahradám. V roce 1991 žilo v brazilských pralesích na pobřeží Atlantiku posledních 200 lvíčků zlatých. Tento druh byl v Červeném seznamu ohrožených druhů zařazen do kategorie „kriticky ohrožený“ a byla jen velmi malá naděje na jeho přežití. Po malých krůčcích jednotlivců se to nakonec podařilo. Momentálně je tento druh v Červeném seznamu ohrožených druhů zařazen do kategorie „ohrožený“. Lvíček zlatý se stal národním symbolem. Dokonce se vyskytuje na bankovce a během olympijských her byl jejich maskotem. Momentálně je populace v přírodě ohrožována žlutou zimnicí, která má za následek úhyn většího množství zvířat v rezervacích. Neblahý vliv na jejich populaci má i pandemie COVID19, která Brazílii postihla ve velké míře. Na ochranu zvířat chybí peníze a dostatek ochranářů.

zdroj a foto: Zoo Olomouc

© Televize Spolu, All Rights Reserved