Štítek: expozice

Muzeum Vysočiny Jihlava připravuje modernizaci svých expozic

Jihlavské muzeum Vysočiny, jehož zřizovatelem je Kraj Vysočina, plánuje podat do konce letošního roku žádost o evropskou dotaci na modernizaci vlastních expozic na Masarykově náměstí v Jihlavě.

Kromě reinstalace nejstarších expozic, by mělo v čísle popisném 57/58 postupně dojít obnově a modernizaci všech expozic i stávajícího výstavního prostoru. Projektová žádost počítá také s rozsáhlými stavebními úpravami včetně obnovy fasády.

Předpokládané náklady projektu jsou 33 milionů korun, 85 % by měla pokrýt dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, 10 % nákladů uhradí muzeum a 5 % půjde ze státního rozpočtu.   

Díky realizaci plánovaného projektu změní muzeum v následujících letech výrazně svoji vnější i vnitřní podobu. Plánují se stavební úpravy, a to jak drobné zásahy v interiéru – oprava elektroinstalace, topení nebo úpravy povrchů – ale obnovou projde také fasáda obou budov včetně obnovy oken a dveří. Nejrozsáhlejší změny se však dotknou muzejních expozic. Cílem je nabídnout v budoucnu návštěvníkům moderní prostory s interaktivními prvky, které umožní zažít prezentované exponáty všemi smysly. K tomu by měly sloužit i nové pomůcky zaměřené na vzdělávací aktivity. V projektu je důležitý také důraz na ochranu a zabezpečení sbírkových předmětů, kdy se plánuje nakoupení laboratorního vybavení pro potřeby konzervátorů-restaurátorů a také zajištění vysoké ochrany při prezentaci těchto sbírkových předmětů. Realizační práce na projektu by v Muzeu Vysočiny Jihlava měly začít už v průběhu příštího roku. Krajská rada doporučila zastupitelstvu schválit pro muzeum předfinancování projektu ve výši 33 milionů korun s krytím vlastního podílu v maximální výši 3,3 milionu korun. V současné době byly zahájeny přípravné práce na projektu.Projekt bude předložen do výzvy Integrovaného regionálního operačního programu v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace. 

zdroj: Kraj Vysočina

© Televize Spolu, All Rights Reserved