Starosta Znojma jednal s předsedy jednotlivých městských částí

Sérii devíti setkání s městskými částmi absolvoval starosta Jakub Malačka poprvé od nástupu do funkce. Radnice chtěla slyšet jednotlivé podněty a připomínky přímo od předsedů, aby viděla, které oblasti městské části trápí. Připomínky diskutovali ihned na místě a probrali i jejich možnosti řešení.

„Od začátku března jsem se postupně setkal s předsedy všech městských částí. Řešili jsme spolu městskou zeleň, správu nemovitostí a investice celkově. A to jednak v tom smyslu, že jsme je informovali o plánovaných investicích na letošní rok, a zároveň jsme chtěli slyšet podněty z městských částí,“ říká starosta Jakub Malačka.

„Chtěl bych se s městskými částmi setkávat pravidelně, abychom viděli, kam se naše práce posunula a mohli jsme společně budovat spokojenost občanů jak v centru, tak i jeho částech. Chápu, že každá městská část by chtěla, abychom investovali do všech jejich podnětů, ale musíme pracovat s tím, že máme omezený rozpočet. Každá městská část si na mě připravila větší počet podnětů a proseb, proto jsem na setkání vždy apeloval na to, abychom si určili priority a na jednotlivé problémy nahlíželi komplexněji,“ dodává starosta Malačka.

Zástupci jednotlivých městských částí rozvedli diskusi na různorodá témata ohledně spolupráce a zároveň poděkovali radnici, že s městskými částmi aktivně spolupracuje.

V průběhu jednání se řešili velké i menší projekty. Mezi podněty byly opravy budov, chodníků či úpravy zeleně. Na některé projekty jsou vyčleněny finanční prostředky v letošním rozpočtu města: 7 milionů korun půjde na opravu průtahu v Oblekovicích či 1,5 milionů korun jde na plánovanou investici do Mramotického koupaliště. Na další projekty se zpracovávají kalkulace, prověřuje se jejich realizovatelnost a následně se případně zahrnou do plánu oprav.

Pokud budou mít občané zájem o bližší informace z jednání, mohou se obrátit přímo na předsedy městských částí. Jde o Přímětice, Mramotice, Kasrána, Hradiště, Konice, Popice, Oblekovice, Derflice a Načeratice.

zdroj: Město Znojmo

© Televize Spolu, All Rights Reserved